Disclaimer

C Box Communications en cbox.be / cboxcom.eu zijn geregistreerde merken waaraan intellectuele eigendomsrechten verbonden zijn.
C Box Communications and cbox.be / cboxcom.eu are trade registred brands with IP rights.

Ondernemingsnummer / Company immatriculation : BE 0479.854.545
verkoopsvoorwaarden | disclaimer | copyright c box 2020