Bovenstaand filmpje kan bekeken
worden met Quicktime.

Een Box met content en vorm


Etymologisch komt het woord doos van het Middel Nederlandse lemma ‘dose’ dat op zijn beurt van het laat Latijnse woord ‘dosis’ afstamt. Oorspronkelijk gaat het om een bepaalde hoeveelheid medicijnen die in een speciaal doosje van Buxushout werden bewaard. De aanduiding van de hoeveelheid is in de loop der tijden overgegaan op de aanduiding van het verpakkingsmateriaal. Het Engelse equivalent “Box” is afkomstig van het Grieks woord “Puxis”,wat in het Latijn als “Buxis” werd overgenomen.

In communicatie gaat het altijd over de correlatie tussen inhoud en verpakking, tussen content en vorm. Over wat de Franse taalfilosoof Ferdinand De Saussure omschreef als “signifié” (betekende, mentale concept) en “signifiant” (betekenaar, de fysieke uitdrukking).

Communicatie waarbij enkel de boodschap primeert zonder aandacht voor de vorm is impactloos. Alleen vormelijk communiceren zonder na te denken over een doelgerichte boodschap, benadert abstracte kunst.

Onze klanten adviseren met een evenwichtige communicatie-“dosering”,waar inhoud en vorm op elkaar afgestemd zijn, behoort tot kerncompetenties van C Box Communications.
verkoopsvoorwaarden | disclaimer | copyright c box © 2019