Governance en Grenzen verleggen

  • We jagen niet op budgetten maar gaan voor projecten waar we onze communicatie-expertise optimaal kunnen inzetten.
  • We hanteren een nultolerantie voor zichtbare fouten en afwerking.
  • We zijn veeleisend voor onszelf,voor onze medewerkers en onze partners. Maar zijn ook oprecht dankbaar en loyaal voor goed opgeleverde prestaties.
  • We staan open om dagelijks bij te leren en onze processen te verbeteren.
  • We verleggen bij ieder project onze grenzen.
verkoopsvoorwaarden | disclaimer | copyright c box 2018